Wat doen we?

Een greep uit de statuten:

 • De stichting heeft ten doel het binnen de gemeente Lochem
  (haar werkgebied) behartigen van de belangen van de bevolking.
 • Zij tracht dit doel te bereiken door financiële ondersteuning van maatschappelijke en/of sociale doeleinden.
 • De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het vermogen en de geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:

 • Het huidige vermogen van de stichting.
 • Giften, bijdragen, subsidies, en voorts hetgeen de stichting door erfstelling of legaat verkrijgt.
 • Alle andere wettige baten.

Het huishoudelijk reglement zegt t.a.v. financiële ondersteuning:

 • Er moet sprake zijn van een maatschappelijk belang van de bevolking.
 • Bij voorkeur dient een groot aantal bewoners in het werkgebied profijt te hebben van het ondersteunde project.
 • Financiële ondersteuning kan alleen plaatsvinden aan instellingen, verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk.
 • De Belastingdienst heeft ons het keurmerk ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verleend. Dit betekent dat giften en/of legaten belastingvrij geschonken kunnen worden.