Historie

Een stukje historie
Begin 1900 werd de eerste kruisvereniging opgericht in onze gemeente. Vanaf 1950 werd gestar t met de bouw van een Groene Kruis gebouw in Lochem, Laren, Barchem, Almen, Eefde, Gorssel en Epse. Inmiddels waren er wijkverpleegsters aangesteld. Aanleiding was o.a. heersende besmettelijke ziektes, zoals tuberculose.

De gebouwen deden onder meer dienst als consultatiebureau en uitleen van hulpmiddelen. Met de invoering van de AWBZ vervielen de werkzaamheden van de kruisgebouwen. De kruisgebouwen werden verkocht en een klein percentage van de opbrengst vormde het kapitaal van de toen opgerichte Kruisvereniging “de Berkel” met als werkgebied de gemeenten Lochem en Gorssel, thans gemeente Lochem. Stichting Hulpfonds “de Berkel” is sinds 2009 statutair de opvolger van Kruisvereniging “de Berkel”.