Nieuws

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 1.000,- geschonken aan de speeltuin de Wielewaal in Gorssel voor een nieuw hekwerk rondom de speeltuin.

Kulturhus in Laren heeft € 1.000,- ontvangen voor een AED van Stichting Hulpfonds de Berkel.

 

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 2000,- geschonken aan de vrienden van de Hoge Weide en “t Talma voor de aanschaf van een duofiets. Op 23 maart 2024 werd de fiets officieel in gebruik genomen door de bewoners van ’t Talma.

De skatebaan in Gorssel heeft de gift van Stichting Hulpfonds de Berkel gebruikt om nieuwe toestellen aan te schaffen.

Speeltuin de Noorderbleek in Lochem is op 11 augustus 2017 geopend door de wethouder van de gemeente Lochem, dhr. B. Groot Wesseldijk. Met een financiële bijdrage van             € 750,- werden er nieuwe speeltoestellen aangeschaft.

 

Verslag secretaris over het jaar 2023 STICHTING HULPFONDS (v/h Kruiswerk) “De Berkel”

Bestuur

Tijdens de bestuursvergadering van 3 maart 2023 kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Volgens het rooster zijn aftredend: mevr. van Zeijts en mevr. Kramer. Ze zijn beiden herkiesbaar en geven aan door te willen gaan en worden herbenoemd.

Schenkingen:

  1. Laren en Oranje € 500,- voor de herdenktuin
  2. Larens buurtkastje € 500,-
  3. Buurtkastje in Harfsen € 500,-
  4. Graaf Obstacle Run te Lochem € 500,-

Afgewezen:

  1. Goede Doelen markt in Lochem
  2. Stichting Welzijn Lochem, zomerschool
  3. Lichtjesavond Laren
  4. Laornse dorpskwis

Op 1 februari 2023 waren we aanwezig bij de opening van het beweegtoestel in Almen.

Op 7 mei hebben we de ceremonie, georganiseerd door Laren en Oranje, bijgewoond in de herdenktuin in Laren. Hier werden de Nederlandse en Canadese vlag gehesen in het bijzijn van vele belangstellenden waaronder Canadezen.

Hennie Jansen-Hissink, secretaris

STICHTING HULPFONDS (v/h Kruiswerk) “DE BERKEL”

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023
                                                                Rekening                                                   Begroting
BATEN
Gift                                                                0,00
Dividend                                               3.910,52
Rente 2022                                                  0,45
Koerswinst                                        20.394,00
Totaal inkomsten                                                         24.304,97
resultaat 2023                                   19.006,86

                                                        € 5.298,11

 

LASTEN

Bestuurskosten                                       540,00                                                                      500
Vergaderkosten                                       226,55                                                                      200
Bankkosten                                            1.531,91                                                                     1500
Stichtingskosten                                      313,02                                                                      250
Propaganda/representatie                    686,63                                                                     400
Giften                                                     2.000,00                                                                16.931

                                                          € 5.298,11                                                        € 19.781

BALANS PER 31-12-2023

Effecten Beheerd beleggen                                                       170216,04
Spaarrekening                                                                                       0,04
Beleggersrekening                                                                          1272,09
Rekening-courant                                                                          2737,06

Vermogen per 1-1-2024                                            € 174.225,23

Lochem, januari 2024 A.K.

 

Staat van baten en lasten 2023