Nieuws

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 1.000,- geschonken aan de speeltuin de Wielewaal in Gorssel voor een nieuw hekwerk rondom de speeltuin.

Kulturhus in Laren heeft € 1.000,- ontvangen voor een AED van Stichting Hulpfonds de Berkel.

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 800,- geschonken aan accordeonvereniging Concordia uit Lochem. Op 10 juni 2017 werd het 80 jarig bestaan van Concordia gevierd.  Mevrouw Kramer van Stichting Hulpfonds de Berkel ontvangt een bos bloemen als dankjewel voor de financiële bijdrage.

De skatebaan in Gorssel heeft de gift van Stichting Hulpfonds de Berkel gebruikt om nieuwe toestellen aan te schaffen.

Speeltuin de Noorderbleek in Lochem is op 11 augustus 2017 geopend door de wethouder van de gemeente Lochem, dhr. B. Groot Wesseldijk. Met een financiële bijdrage van             € 750,- werden er nieuwe speeltoestellen aangeschaft.

 

Verslag secretaris over het jaar 2017 STICHTING HULPFONDS (v/h Kruiswerk) “De Berkel”

 

Bestuur

Bestuursvergadering van 13 maart 2017. De dames van Zeijts en Kramer zijn volgens rooster aftredend en herkiesbaar en worden herbenoemd.

 

Schenkingen

  1. Accordeonvereniging Concordia Lochem € 800,- voor het 80-jarig bestaan
  2. Stichting Kulturhus Laren € 1000,- voor een AED
  3. Molenspeelgronden te Lochem krijgt € 1.500,- voor speeltuin
  4. Speeltuin Gorssel krijgt € 1.000,- voor hekwerk
  5. Stichting Graanweg Actief € 1.500,- voor het openbare speelplein bij de Garve
  6. Speeltuin Noorderbleek Lochem € 750,-

 

Aanvragen die werden afgewezen zijn van:

*          Maquette voor Landmark, stad in reliëf.
*          Achterhoek FM, voor nieuwe FM zenders

*          Sportraad Lochem voor sportverkiezingen in de gemeente Lochem

 

 

Op 10 juni 2017 zijn we naar het concert van accordeonvereniging Concordia in Lochem geweest.

Op 11 augustus 2017 hebben we de opening van de speeltuin Noorderbleek in Lochem bijgewoond.

Op 2 november 2017 zijn we naar de opening van de school en het schoolplein de Garve in Lochem geweest.

Op 9 december hebben we, onder winterse omstandigheden, de opening van de speeltuin de Nieuwe Beek op de Molengronden te Lochem bijgewoond.

Op 14 december 2017 hebben we de netwerkbijeenkomst van Stichting Welzijn Lochem bijgewoond.

 

Hennie Jansen-Hissink, secretaris

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
 Rekening Begroting
BATEN
Gift
Dividend 983,12
Rente 2017 80,79
Koerswinst B.B 12.985,80
Koerswinst D.B. 1.594,65
Totaal inkomsten 15.644,36
positief resultaat 2017 6.326,01
9.318,35
LASTEN
Bestuurskosten 564,15 600
Vergaderkosten 180,00 120
Bankkosten 1.461,72 1000
Stichtingskosten 233,28 150
Propaganda/representatie 329,20 400
Bewaarlooneffecten 0,00 0
Giften 6.550,00 13.560
€ 9.318,35 € 15.830
BALANS PER 31-12-2017
Effecten Direct beleggen 10.706,32
Effecten Beheerd beleggen 151.841,50
Spaarrekening 0,00
Beleggersrekening 2.485,85
Beleggersrekening 1.833,32
Rekening-courant 344,69
Vermogen per 1-1-2018 € 167.211,68
Lochem, januari 2018 A.K.