Nieuws

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 1.000,- geschonken aan de speeltuin de Wielewaal in Gorssel voor een nieuw hekwerk rondom de speeltuin.

Kulturhus in Laren heeft € 1.000,- ontvangen voor een AED van Stichting Hulpfonds de Berkel.

Stichting Hulpfonds de Berkel heeft € 800,- geschonken aan accordeonvereniging Concordia uit Lochem. Op 10 juni 2017 werd het 80 jarig bestaan van Concordia gevierd.  Mevrouw Kramer van Stichting Hulpfonds de Berkel ontvangt een bos bloemen als dankjewel voor de financiële bijdrage.

De skatebaan in Gorssel heeft de gift van Stichting Hulpfonds de Berkel gebruikt om nieuwe toestellen aan te schaffen.

Speeltuin de Noorderbleek in Lochem is op 11 augustus 2017 geopend door de wethouder van de gemeente Lochem, dhr. B. Groot Wesseldijk. Met een financiële bijdrage van             € 750,- werden er nieuwe speeltoestellen aangeschaft.

 

Verslag secretaris over het jaar 2018 STICHTING HULPFONDS (v/h Kruiswerk) “De Berkel”

 

Bestuur

Bestuursvergadering van 26 februari 2018. De heren Saaltink en Nijenhuis en mw. Hissink zijn volgens rooster aftredend en herkiesbaar en worden herbenoemd.

 

Schenkingen

  1. Stichting Speelplezier Laren € 1.500,- voor een fietscrossbaan
  2. Visiteclowns bij Anke Marjolein in Lochem € 500,-
  3. Zernikeplein in Lochem € 750,- voor het opknappen van de speeltuin
  4. Brinio Lochem € 500,-
  5. Stichting Kunstfactor Lochem € 550,-
  6. Graaf Obstacle Run 2018 in Lochem € 1.500,-
  7. ’t Onderschoer in Barchem € 2.000,- voor verduisterende rolgordijnen
  8. De Elf Marken in Gorssel € 1.500,- voor het uitbrengen van een boek

Aanvragen die werden afgewezen zijn van:

*          Stichting Welzijn Lochem voor tienerwerk groepen 8 basisscholen

*          Stichting Goede Doelen markt in Lochem

*          Stichting Levende Namen in Lochem

*          Carolien van Poecke uit Gorssel voor aanschaf van een AED

*          Jongeren uit Lochem en Zutphen voor een reis naar Sri Lanka

 

Op 29 november 2018 hebben we de netwerkbijeenkomst van Stichting Welzijn Lochem bijgewoond.

Op 30 november 2018 zijn we naar de presentatie van het boek “Gorssel van agrarische gemeenschap tot forensendorp” geweest.

 

Hennie Jansen-Hissink, secretaris

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
 Rekening Begroting
BATEN
Gift
Dividend 372,63
Rente 2018 14,10
Koerswinst B.B -13.013,22
Koerswinst D.B. opgeheven
Totaal inkomsten -12.626,49
Resultaat 2018 -23.991,38
11.364,89
LASTEN
Bestuurskosten 582,40 600
Vergaderkosten 185,00 120
Bankkosten 1.189,31 1350
Stichtingskosten 173,03 200
Propaganda/representatie 435,15 425
Bewaarlooneffecten 0,00 0
Giften 8.800,00 13.360
€ 11.364,89 € 16.055
BALANS PER 31-12-2018
Effecten Direct beleggen 0,00
Effecten Beheerd beleggen 138.828,38
Spaarrekening 3.000,00
Beleggersrekening 0,00
Beleggersrekening 1.817,91
Rekening-courant 865,39
Vermogen per 1-1-2019 € 144.511,68
Lochem, januari 2019 A.K.